hamburger icon
mobile phone icon
mail phone icon
close menu icon

Windykacja i spory sądowe

Windykacja należności w Niemczech

Windykacja należności od niemieckich dłużników, czy to firm, czy osób prywatnych, może przebiegać jedno- lub dwuetapowo, w zależności od okoliczności danej sprawy. I tak:

Jeśli niemiecki dłużnik nie płaci, należy w pierwszej kolejności spróbować ustalić powód braku płatności. Czasami zdarza się np. tak, że niemieccy kontrahenci z góry zakładają sobie, iż – po otrzymaniu od polskiej firmy towaru lub usługi – za ten towar lub usługę w ogóle nie zapłacą. Niestety oszustów jest dość na całym świecie i nie brakuje ich także w Niemczech. W takich sytuacjach bardzo często pozytywnie skutkowało wystosowanie do dłużnika przez moją kancelarię jednoznacznego pisma, w którym uświadamia się mu konsekwencje jego działania. Niemiecki kontrahent zdaje sobie w tym momencie zazwyczaj sprawę z realnego zagrożenia procesem sądowym oraz dalszymi kosztami i często reguluje swój dług.

Czasami zdarza się, że brak płatności wynika z tego, iż niemiecki kontrahent ma zastrzeżenia co do jakości towaru / usługi. Wtedy w przedsądowej korespondencji z kontrahentem można ustalić powód nie płacenia i wyjaśnić z nim jego zastrzeżenia. Sporo jest niestety niemieckich firm, które powołują się na nie istniejące wady towaru / usługi, tylko po to, aby znaleźć powód do nie uiszczenia należności. W takich sytuacjach trudno jest zazwyczaj wypracować kompromis i nie pozostaje nic innego niż przejście do drugiego etapu windykacji, czyli do skierowania sprawy do niemieckiego sądu.

Niemieckie sądy działają zazwyczaj sprawniej niż polskie, czas oczekiwania na rozstrzygnięcie jest w nich zdecydowanie krótszy. Niemieckie sądy gospodarcze, tzn. te, które zajmują się sprawami firmowymi, rozstrzygają w składzie trzyosobowym, przy czym tylko jeden sędzia jest sędzią zawodowym, tzn. prawnikiem z wykształcenia, a dwóch pozostałych sędziów jest ławnikami wywodzącymi się ze świata gospodarki i delegowanymi przez Izbę Przemysłowo-Handlową. Muszą oni posiadać wieloletnie doświadczenie jako prowadzący własną firmę lub jako członkowie zarządu spółki. Taka obsada składu sędziowskiego gwarantuje, że w postępowaniu sądowym uwzględniane są nie tylko kwestie stricte prawne, lecz także codzienna praktyka gospodarczo-handlowa.

Postępowanie sądowe w Niemczech przebiega w ten sposób, że najpierw strony kierują do sądu pisma procesowe. Na podstawie tych pism sąd zapoznaje się ze sprawą i na pierwszej rozprawie jest – inaczej niż większość polskich sądów – do sprawy bardzo dobrze przygotowany. Na tej rozprawie sąd omawia ze stronami w sposób szczegółowy stan faktyczny i prawny sprawy, przedstawiając swoje stanowisko co do wykładni przepisów, które w sprawie znajdują zastosowanie i co do dowodów, które zdaniem sądu konieczne są do przeprowadzenia. Sąd nakłania też strony do ugody i zazwyczaj przedstawia własną propozycję ugodową, którą szczegółowo uzasadnia. Strony wiedzą więc już od pierwszego spotkania z sądem, jaki może być przewidywalny wynik procesu, co zezwala im na właściwe ustosunkowanie się do propozycji ugodowej sądu. Bardzo duża ilość spraw sądowych kończy się ugodą zawartą na pierwszej rozprawie.

Jeśli sprawa jest natomiast bezsprzeczna, tzn. jeśli jest jasne, że niemiecki dłużnik bezzasadnie wstrzymuje płatność, sąd proponuje dłużnikowi, by uznał powództwo. Ma to dla dłużnika ten korzystny skutek, że w takim wypadku sąd obniża dłużnikowi wysokość opłat sądowych.

Jeśli dłużnik nie zgadza się na uznanie powództwa, sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, które zazwyczaj sprowadza się do przeprowadzenia tylko tych dowodów, które są dla sprawy konieczne, a nie – jak w Polsce – wszystkich dowodów, które zostały podane przez strony. Taki sposób procedowania w sposób istotny usprawnia i skraca długość postępowania. Po zakończeniu postępowania dowodowego sąd wydaje wyrok.

Na podstawie wyroku/ugody/uznania powództwa wszczynane jest – jeśli dłużnik w dalszym ciągu nie płaci – postępowanie egzekucyjne.

Osoba kontaktowa w sprawach prawa firm w Niemczech:

Adwokat w Niemczech Dr Jacek Franek
Specjalista do spraw polsko-niemieckich

e-mail: jacek-franek@jacek-franek.com
tel. 22 622 95 96
faks 22 622 12 85

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda