hamburger icon
mobile phone icon
mail phone icon
close menu icon

Nakaz karny w Niemczech

W niemieckim prawie karnym funkcjonuje tzw. postępowanie nakazowe. Jest to przyspieszony i uproszczony tryb karania za popełnienie na terenie Niemiec niektórych przestępstw, np. kradzieży, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub bez obowiązkowego ubezpieczenia, przemytu.

Szybkość i prostota postępowania nakazowego wynikają z tego, że sąd nie przeprowadza czasochłonnej i kosztownej rozprawy, nie wzywa do stawiennictwa oskarżonego, nie przeprowadza dowodów (nie przesłuchuje świadków, nie zleca sporządzenia opinii biegłego sądowego), nie wydaje też wyroku. W postępowaniu nakazowym sąd wydaje natomiast tzw. nakaz karny jedynie na podstawie materiałów zebranych przez prokuraturę i dzieje się to bez kontaktu z oskarżonym.

Z uwagi na aspekt ekonomiczny niemiecka prokuratura często i chętnie kieruje do sądów wnioski o rozpoznanie spraw w trybie postępowania nakazowego. Zwłaszcza często wnioski te dotyczą przestępstw popełnionych w Niemczech przez obywateli Polskich mieszkających na co dzień w Polsce.

W wydanym nakazie karnym sąd może wymierzyć np. karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, grzywnę, zakaz prowadzenia pojazdów, czy konfiskatę.

Wydany nakaz karny musi zostać doręczony polskiemu obywatelowi na wskazany przez niego adres, także w Polsce. Niestety zdarza się, że nieznający języka niemieckiego Polacy podpisują (np. na Policji) w Niemczech dokumenty, w których nieświadomie ustanawiają dla siebie niemieckiego pełnomocnika do doręczeń, np. pracownika niemieckiego Sądu lub Policji. Jest to niebezpieczna sytuacja, ponieważ wówczas w pierwszej kolejności to temu pracownikowi doręcza się nakaz karny, a od chwili tego doręczenia biegnie termin dwóch tygodni na jego zaskarżenie. Przy doręczeniu nakazu karnego takiemu pełnomocnikowi w Niemczech jest duże ryzyko, że obywatel Polski nie dowie się o nakazie na czas. A po upływie terminu nakaz karny staje się prawomocny i będzie przymusowo wykonany – także w Polsce. Należy mieć przy tym świadomość, że niezapłacenie w terminie grzywny może spowodować jej zamianę na karę pozbawienia wolności. Wówczas obywatel Polski będzie ścigany nakazem aresztowania, a dane o ściganiu będą uwidocznione w Systemie Informacyjnym Schengen. W takiej sytuacji osoba nawet rutynowo zatrzymana i wylegitymowana na granicy zostanie natychmiast przetransportowana do zakładu karnego.

W związku z powyższym, w przypadku każdego zdarzenia karnego na terenie Niemiec, warto szybko skontaktować się z niemieckojęzycznym adwokatem w Polsce, który dokona wglądu do akt sprawy, skontroluje prawidłowość czynności przeprowadzonych w postępowaniu nakazowym, a w razie potrzeby zaskarży nakaz karny.

Zaskarżenie nakazu karnego odbywa się przez wniesienie sprzeciwu do niemieckiego Sądu, który wydał nakaz. Sprzeciw musi zostać wniesiony w terminie dwóch tygodni od jego doręczenia i musi być sporządzony w języku niemieckim. W sprzeciwie trzeba wskazać wszystkie znane dowody służące obronie i kwestionujące nakaz karny, a także należy wyczerpująco uzasadnić sprzeciw. Jeśli sprzeciw nie będzie spełniał tych wymagań, Sąd na pewno nie uchyli nakazu zapłaty.

Po terminowym wniesieniu sprzeciwu Sąd wyznacza rozprawę oraz wzywa na nią oskarżonego z adwokatem, prokuratora i świadków. Na rozprawie oskarżony i jego adwokat mają szansę przedstawić sądowi swoje argumenty i przekonać sąd, że wydany w sprawie nakaz był błędny. Po wysłuchaniu wszystkich stron i po przeprowadzeniu dowodów Sąd decyduje, czy nakaz karny był prawidłowy, czy też nie.

Osoba kontaktowa w sprawach prawa firm w Niemczech:

Adwokat w Niemczech Dr Jacek Franek
Specjalista do spraw polsko-niemieckich

e-mail: jacek-franek@jacek-franek.com
tel. 22 622 95 96
faks 22 622 12 85

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda