hamburger icon
mobile phone icon
mail phone icon
close menu icon

Dystrybucja towarów w Niemczech

Tworzenie w Niemczech własnej firmy bądź filii, zajmującej się dystrybucją towarów, związane jest zazwyczaj dla polskiego przedsiębiorstwa zarówno z dużymi nakładami finansowymi jak i z problemami natury administracyjnej. Ryzyko takiego przedsięwzięcia jest przy tym dość wysokie, ponieważ nie wiadomo, czy oferowany produkt znajdzie w Niemczech rynek zbytu. W związku z tym większość przedsiębiorstw decyduje się, zwłaszcza w początkowej fazie, na korzystanie z pomocy wyspecjalizowanych pośredników handlowych (Handelsvertreter) bądź też, w dalszej fazie, na nawiązywanie współpracy ze stałymi przedstawicielami handlowymi, tak zwanymi dealerami (Vertragshändler).

Podobnie jak w prawie polskim także w Niemczech  działający na podstawie umowy agencyjnej  niemiecki pośrednik handlowy jest osobą prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą, zajmującą się pośredniczeniem w zawieraniu umów. Pośrednictwo to może objawiać się dwojako tzn. jako przedstawicielstwo oraz jako pośrednictwo w ścisłym tego słowa znaczeniu. W pierwszym przypadku niemiecki pośrednik wyszukuje kontrahenta, współpracuje w przeprowadzaniu rokowań, ale umowę z kontrahentem zawiera mocodawca pośrednika, czyli polskie przedsiębiorstwo. Natomiast w drugim przypadku niemiecki pośrednik nie tylko dokonuje wyżej wspomnianych czynności faktycznych, ale również poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli zawiera umowę w imieniu mocodawcy.

Z kolei forma dystrybucji dealerskiej podobnie jak w Polsce nie jest w Niemczech uregulowana ustawowo, lecz została ona ukształtowana przez praktykę obrotu gospodarczego oraz orzecznictwo. Jako dealer określany jest w Niemczech samodzielny przedsiębiorca, który na podstawie długotrwałego stosunku umownego kupuje od producenta lub innego dostawcy towar w celu dalszej odsprzedaży go bezpośrednim konsumentom we własnym imieniu i na własny rachunek. Tym różni się on od pośrednika, który pośredniczy tylko w zawieraniu transakcji w imieniu przedsiębiorcy, działa więc w cudzym imieniu. Niemieccy dealerzy są tym samym samodzielnymi kupcami, działającymi na rzecz producenta jako samodzielni pośrednicy zbytu.

Mimo wielu podobieństw do prawa polskiego, cały szereg zagadnień dotyczących umów agencyjnych czy też umów między producentem a dealerem uregulowana jest w prawie niemieckim odmiennie. Dlatego też zawieranie umowy z niemieckim pośrednikiem handlowym bądź dealerem powinno nastąpić po konsultacji z prawnikiem znającym prawo niemieckie, gdyż brak właściwego uregulowania wzajemnych praw i obowiązków stron zawierających umowę może prowadzić do problemów w trakcie istnienia umowy.

Osoba kontaktowa w sprawach prawa firm w Niemczech:

Adwokat w Niemczech Dr Jacek Franek
Specjalista do spraw polsko-niemieckich

e-mail: jacek-franek@jacek-franek.com
tel. 22 622 95 96
faks 22 622 12 85

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda