hamburger icon
mobile phone icon
mail phone icon
close menu icon

Tymczasowe aresztowanie w Niemczech

Tymczasowe aresztowanie w Niemczech polega na umieszczeniu – prawdopodobnego sprawcy przestępstwa w Niemczech – w areszcie jeszcze w trakcie toczącego się postępowania karnego. Nie jest to kara, lecz sposób na zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania. Podstawą do zastosowania tymczasowego aresztowania w Niemczech jest obawa ucieczki, ukrywanie się, niebezpieczeństwo wpływania na świadków, czy niebezpieczeństwo popełnienia nowego przestępstwa. Okres tymczasowego aresztowania według niemieckiego prawa jest ograniczony do sześciu miesięcy, ale może on zostać przedłużony przez niemiecki sąd apelacyjny, jeśli istnieją szczególne trudności, dochodzenie jest szczególnie skomplikowane lub istnieją inne ważkie powody uzasadniające przedłużenia tymczasowego aresztowania. Trwa on tak długo, jak sąd uzna za stosowne. Może trwać w teorii nawet kilka lat, choć tego typu długość zdarza się niezwykle rzadko.

Dla obywateli Polski ważne jest, że obawa ucieczki uzasadniająca ustanowienie tymczasowego aresztowania jest przez niemieckie prokuratury / sądy przyjmowana zazwyczaj w tych wypadkach, w których podejrzanym jest osoba mająca stałe miejsce zamieszkania poza terenem Niemiec. Stąd konieczna jest zazwyczaj w tych sprawach szybki i sprawny kontakt adwokata z niemiecką prokuraturą celem zapobieżenia tymczasowemu aresztowaniu.

Podstawą do zastosowania tymczasowego aresztowanie jest orzeczenie sądu zwane nakazem aresztowania. Dopóki sprawę prowadzi prokuratura, to ona składa wniosek do sądu o wydanie nakazu. Od momentu przejęcia sprawy przez sąd, on sam decyduje o tymczasowym aresztowaniu. Aby niemiecki sąd wydał nakaz aresztowania muszą zostać spełnione ww. odpowiednie przesłanki w postaci ukrywania się osoby lub ryzyka innych negatywnych zachowań. Nakaz aresztowania w Niemczech często wydaje się jeszcze przed ujęciem danej osoby, aby ją zaskoczyć i uniemożliwić jej jakikolwiek działania.

Może wydarzyć się także taka sytuacja, że sprawca zostanie zatrzymany przez niemiecką Policję bez wydanego wcześniej nakazu zaaresztowania. W takim przypadku najpóźniej następnego dnia po zatrzymaniu osoba musi zostać przekazana do dyspozycji sądu, który zdecyduje, że zatrzymanie zostanie przekształcone w tymczasowe aresztowanie, czy zatrzymanego należy uwolnić.

W każdym przypadku należy szybko skontaktować się z adwokatem, aby ustalić z nim strategię obrony przed aresztowaniem. Osobie aresztowanej w Niemczech przysługują bowiem różne uprawnienia do skontrolowania, czy tymczasowe aresztowanie zostało orzeczone zasadnie. Istnieje możliwość zaskarżenia nakazu aresztowania lub złożenia wniosku o zbadanie zasadności wydanego nakazu. W obu przypadkach pomocna będzie wiedza adwokata, ponieważ w/w środki należy odpowiednio sformułować i uzasadnić. Tylko wówczas jest szansa, że dojdzie do uchylenia niemieckiego nakazu aresztowania.

W przypadku zastosowania tymczasowego aresztowania w Niemczech problematyczną kwestią jest możliwość kontaktu z aresztowanym ze strony osób bliskich. Kontakt ten jest bowiem bardzo ograniczony. Przede wszystkim, aby uzyskać zgodę na widzenie, należy złożyć w niemieckim prokuraturze / sądzie wniosek z uzasadnieniem. Wniosek ten może zostać oddalony, uwzględniony w całości albo też uwzględniony pod wskazanym warunkiem (np., że wizyta będzie nagrywana, lub najczęściej, że odbędzie się przy asyście policjanta i tłumacza). Prokuratura / sąd może udzielić zgody na pojedyncze widzenie albo na widzenia regularne (np. co miesiąc). Najczęściej prokuratury / sądy udzielają zgody na widzenia z członkami rodziny lub innymi bliskimi, ale nie jest to nienaruszalna zasada. Prokuratura / sąd zawsze analizuje wniosek pod kątem tego, czy dana wizyta może negatywnie wpłynąć na sprawę, czy nie. Może zatem odmówić widzenia tym członkom rodziny, którzy jeszcze nie zeznawali w sprawie.

Adwokat ustanowiony w sprawie oczywiście ma zawsze możliwość kontaktu z zatrzymanym, i to na osobności, tzn. bez asysty osób trzecich.

Osobom tymczasowo aresztowanym w Niemczech nie wolno otrzymywać żadnych bez zezwolenia zakładu karnego żadnych paczek od rodziny. Aby można było wysłać paczkę, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Osoba kontaktowa w sprawach prawa firm w Niemczech:

Adwokat w Niemczech Dr Jacek Franek
Specjalista do spraw polsko-niemieckich

e-mail: jacek-franek@jacek-franek.com
tel. 22 622 95 96
faks 22 622 12 85

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda