hamburger icon
mobile phone icon
mail phone icon
close menu icon

Ochrona pracowników w Niemczech

Nasza firma zamierza założyć na terenie Niemiec spółkę-córkę, która będzie zatrudniać pięciu pracowników. Jakie są podstawowe zasady ochrony pracownika w Niemczech?

Ochrona pracownika realizowana jest w Niemczech przede wszystkim przez postanowienia prawa pracy. Nie istnieje jednak skodyfikowany kodeks pracy, lecz przepisy te rozsiane są w wielu ustawach prawa pracy. Niezwykle istotną rolę odgrywa przy tym orzecznictwo sądów pracy na czele z Federalnym Sądem Pracy (Bundesarbeitsgericht), odpowiednikiem polskiego Sądu Najwyższego Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.. Orzecznictwo owo kształtuje w bardzo wysokim stopniu prawo pracy, tak że mówi się w Niemczech, iż prawo pracy jest przede wszystkim prawem sędziowskim (Richterrecht).

Ponadto istnieją układy zbiorowe (zawierane przez związki zawodowe) oraz porozumienia wewnątrzzakładowe (zawierane z radą pracowniczą – a więc inaczej niż w Polsce, gdzie regulaminy pracy mogą być jednostronnie nakładane przez pracodawcę), które także stanowią część składową prawa pracy.

Między wszystkimi normami prawa pracy a postanowieniami indywidualnych umów o pracę zachodzi związek tego typu, że postanowienia mniej korzystne od norm prawa pracy zastępowane są automatycznie przez owe normy.

Nie istnieje zewnętrzna kontrola, tak jak w Polsce Państwowa Inspekcja Pracy. Niemieckie prawo pracy nie jest też tak sformalizowane i tak mało elastyczne jak polskie, jednak ogólnie rzecz biorąc prawo pracy w Niemczech jest dla pracowników w wielu dziedzinach korzystniejsze niż polskie. Podstawowym przykładem jest kwestia rozwiązywania umów o pracę przez pracodawcę, który przykładowo przy niewłaściwie dokonanym wypowiedzeniu musi zapłacić pracownikowi wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy wraz z odsetkami (od chwili wypowiedzenia do chwili wydania wyroku) – podczas gdy w Polsce kwota ta jest ograniczona do dwóch-trzech miesięcy w zależności od trybu wypowiedzenia.

Ponadto ochrona pracownika realizowana jest w ten sposób, że we wszystkich zakładach pracy, które zatrudniają co najmniej pięciu pracowników, istnieje obowiązek utworzenia rady pracowniczej (Betriebsrat) – zakładając, że pracownicy chcą takową utworzyć Owe rady pracownicze mają przeróżne prawa o różnej intensywności: począwszy od praw konsultacyjnych i doradczych aż po prawa do współdecydowania, które to mogą przybierać formy udzielania albo odmawiania zgody w stosunku do decyzji zarządu przedsiębiorstwa, a także formę składania wniosków.

Osoba kontaktowa w sprawach prawa firm w Niemczech:

Adwokat w Niemczech Dr Jacek Franek
Specjalista do spraw polsko-niemieckich

e-mail: jacek-franek@jacek-franek.com
tel. 22 622 95 96
faks 22 622 12 85

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda