hamburger icon
mobile phone icon
mail phone icon
close menu icon

Jak dochodzić roszczeń?

Jeśli zdarzył się Państwu wypadek samochodowy w Niemczech i ponieśliście Państwo w jego wyniku jakąś szkodę rzeczową lub doznaliście obrażeń fizycznych albo psychicznych - możecie Państwo uzyskać odszkodowanie za straty oraz zadośćuczynienie za ból i cierpienia!

Jak dochodzić swoich roszczeń w Niemczech?

Najkorzystniejszą drogą dochodzenia swoich roszczeń jest zażądanie ich bezpośrednio od niemieckiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy wypadku. Gwarantuje to uzyskanie wyższego odszkodowania niż odszkodowanie, które zostałoby wypłacone za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa Towarzystwa, jego spółki-córki na terenie Polski lub polskiej instytucji łącznikowej. Bowiem standardy odszkodowawcze w Niemczech są dużo wyższe niż w Polsce, zarówno co do zakresu odszkodowań, jak i co do ich wysokości - trzeba tylko wiedzieć, czego zażądać i w jakiej wysokości! Także okres załatwienia sprawy w Niemczech jest zdecydowanie krótszy niż w Polsce. Włączenie do sprawy profesjonalnego pełnomocnika zapewnia, że otrzymacie Państwo odszkodowanie / zadośćuczynienie za ból i cierpienie w maksymalnej możliwej wysokości i że sprawa zostanie załatwiona sprawnie i szybko.

Czego można dochodzić ?

1. Zadośćuczynienie za ból i cierpienie jest odszkodowaniem za rozstrój zdrowia, obrażenia fizyczne oraz obrażenia psychiczne spowodowane wypadkiem drogowym. Wysokość zadośćuczynienia zależy od dotkliwości i intensywności obrażeń oraz faktycznego bólu fizycznego / psychicznego. Niezwykle istotna z punktu widzenia udowodnienia swoich obrażeń i ich dotkliwości jest właściwa dokumentacja lekarska. Dlatego ważne jest, aby po wypadku regularnie przeprowadzać konsultacje lekarskie i zbierać dokumentację z nimi związaną, uczulając lekarzy na fakt, że są to dokumenty do przedłożenia w zagranicznym Towarzystwie Ubezpieczeniowym i że ze względu na potrzebę przetłumaczenia ich na język niemiecki konieczne jest, aby były prowadzone czytelnym charakterem pisma - inaczej tłumacz nie będzie w stanie dokumentacji odcyfrować i właściwie przetłumaczyć.

2. W razie śmierci osoby bliskiej roszczenie o zadośćuczynienie za ból i cierpienie przechodzi na spadkobierców. Paradoksalnie im szybciej nastąpiła śmierć, tym mniejsze jest zadośćuczynienie, bowiem ból i cierpienie osoby zmarłej były krótkotrwałe. Przysługuje jednak także zadośćuczynienie za własny ból i cierpienie wynikłe ze straty bliskiej osoby. Ponadto dla osób pozostających na utrzymaniu zmarłego może zostać przyznana renta miesięczna lub jednorazowe odszkodowanie. Przysługuje także zwrot kosztów pogrzebu i grobu.

3. Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji obejmuje sobą kwoty uiszczone na lekarzy, zabiegi, rehabilitację, lekarstwa lub inne środki medyczne, pomoce rehabilitacyjne i dojazdy do placówek służby zdrowia.

4. Odszkodowanie za mienie utracone w wyniku wypadku przysługuje, jeśli poszkodowany przewoził samochodem mienie osobiste / bagaż i mienie to uległo zniszczeniu lub utraceniu. Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie żądają z reguły dokładnego udokumentowania poniesionych szkód, jeśli wysokość tych szkód jest realna - jednak mimo to warto sfotografować uszkodzone mienie i sporządzić na miejscu listę zniszczonych przedmiotów. Natomiast w wypadku, gdy szkoda jest nierealnie wysoka, Towarzystwo z pewnością zażąda udowodnienia, że mienie takie znajdowało się rzeczywiście w samochodzie w trakcie wypadku, że tyle a tyle wynosiła jego wartość i że zostało w wyniku wypadku utracone lub zniszczone. Odszkodowanie wypłacane jest wg. wartości mienia z chwili wypadku, np. odszkodowanie za niedawno zakupione buty będzie wyższe niż za buty zakupione dwa lata przed wypadkiem.

5. Koszty faktycznie przeprowadzonej naprawy samochodu lub tzw. fikcyjne koszty naprawy na podstawie kosztorysu. Poszkodowany ma prawo albo oddać samochód do naprawy i zażądać zwrotu poniesionych na tą naprawę wydatków - na podstawie rachunku wystawionego przez warsztat; albo z naprawy zrezygnować / przeprowadzić ją we własnym zakresie i zażądać wypłacenia kosztów naprawy - na podstawie kosztorysu sporządzonego przez warsztat lub na podstawie opinii rzeczoznawcy. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w razie zwrotu kosztów naprawy na podstawie kosztorysu lub opinii poszkodowanemu należy się - inaczej niż w Polsce - tylko kwota netto podana w kosztorysie, natomiast podatek VAT, wyszczególniony w tymże kosztorysie, nie jest przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe płacony.

6. Szkoda całkowita oznacza, że samochód albo nie nadaje się w ogóle do naprawy (tzw. echter Totalschaden), albo że koszt naprawy samochodu przekracza jego faktyczną wartość w chwili wypadku o 30% (tzw. wirtschaftlicher Totalschaden). W takim wypadku Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie w wysokości różnicy pomiędzy wartością samochodu przed wypadkiem a jego wartością po wypadku. Co się tyczy wraku samochodu, stanowiącego wartość, która pozostaje u poszkodowanego, to poszkodowany musi sam zadbać o jego spieniężenie. W niektórych przypadkach Towarzystwo Ubezpieczeniowe przekazuje oferty niemieckich handlarzy samochodami, którzy są zainteresowani jego kupnem.

7. Ubytek wartości handlowej samochodu (tzw. merkantiler Minderwert) ze względu na zaistnienie wypadku – jako że samochody powypadkowe tracą automatycznie na wartości, Towarzystwa Ubezpieczeniowe przyznają odszkodowanie, które ma wyrównać tą stratę. Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że odszkodowanie to może zostać przyznane tylko przy samochodach, których wiek wynosi nie więcej niż 5 lat i których licznik wykazuje nie więcej niż 100.000 przejechanych kilometrów.

8. Odszkodowanie za samochód zastępczy przysługuje poszkodowanemu, jeśli ze względu na niemożność korzystania z własnego samochodu wypożyczył samochód zastępczy i poniósł w związku z tym koszty. Odszkodowanie przysługuje na czas naprawy samochodu lub, w wypadku, w którym samochód nie nadaje się do naprawy, na czas niezbędny na poszukiwanie i zakup nowego samochodu (z reguły 7 do 14 dni).

9. Odszkodowanie za nie korzystanie z samochodu przysługuje poszkodowanemu, który dokonał naprawy samochodu, także naprawy w własnym zakresie, ale nie wypożyczył samochodu zastępczego. Odszkodowanie przysługuje zasadniczo na czas naprawy. W określonych wypadkach odszkodowanie przysługuje także za okres konieczny na znalezienie odpowiedniego warsztatu. Wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie uśrednionych stawek za wypożyczenia samochodu takiej samej klasy, jak samochód, który uległ wypadkowi minus określona stawka wynikająca z wieku samochodu.

10. Odszkodowanie za utracone dochody może zostać przyznane, jeśli poszkodowany udowodni, że faktycznie nie mógł zarobkować i że w związku z tym utracił określone dochody

11. Koszta holowania samochodu zwracane są tylko w razie holowania do najbliższego warsztatu samochodowego. Uwaga ! Koszty holowania samochodu do Polski nie są natomiast zwracane.

12. Koszty zezłomowania pojazdu zwracane są przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, jeśli samochód musiał zostać zutylizowany.

13. Koszty rejestracji nowego samochodu zwracane są przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, jeśli samochód uległ szkodzie całkowitej i poszkodowany zakupił nowy samochód.

Jeśli potrzebujecie Państwo prawnika, który poprowadzi waszą sprawę dotyczącą wypadku w Niemczech, proszę skontaktować się ze mną:

Adwokat w Niemczech Dr Jacek Franek
Specjalista do spraw polsko-niemieckich

e-mail: jacek-franek@jacek-franek.com
tel. 22 622 95 96
faks 22 622 12 85

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda