Spory sądowe w Niemczech

Niemiecki proces sądowy posiada swoją odrębną specyfikę. Prowadzenie postępowania sądowego w Niemczech wymaga dogłębnej znajomości tamtejszych przepisów procesowych. Należy pamiętać, że spory o wartości przekraczającej 5.000 EUR poddane są przymusowi adwokackiemu, tzn. w sprawie musi zostać ustanowiony adwokat.

W tym zakresie służymy pomocą. Reprezentujemy przed wszystkimi sądami na terenie całych Niemiec. Prowadzimy zarówno procesy polskich firm i obywateli, którzy mieli transgraniczny kontakt z rynkiem niemieckim i kontakt ten zarezultował sporem sądowym, jak i tych firm i osób, które mają swoją siedzibę ./ miejsce zamieszkania na terenie Niemiec, i tam mają styczność z niemieckim sądem. Mamy duże doświadczenie w zakresie procesów sądowych w Niemczech. Ustalamy strategię postępowania, doradzając zawarcie ugody, dokonanie uznania lub rozszerzenie sporu. Decydując się na postawę agresywną lub ugodową staramy się osiągnąć najlepszy możliwy wynik postępowania. Posiadamy dogłębną znajomość sposobu postępowania sądów niemieckich. Uwzględniamy polską specyfikę i polskie potrzeby, a przy tym prawo polskie i niemieckie, a także regulacje europejskie. Znamy wszystkie problemy, z którymi spotyka się polski przedsiębiorca lub obywatel w Niemczech. Jesteśmy specjalistami do polsko-niemieckiego obrotu prawnego.

Jeśli potrzebujecie Państwo prawnika, który poprowadzi dla was sprawę sądową w Niemczech i obsługą prawną w tym zakresie, proszę zadzwonić lub wysłać maila.

Adwokat w Niemczech Dr Jacek Franek
Specjalista do spraw polsko-niemieckich
e-mail: jacek-franek@jacek-franek.com
tel. 22 622 95 96
faks 22 622 12 85

sekretariat@jacek-franek.com
jacek-franek@jacek-franek.com
+48 22 622 95 96
+48 22 622 12 85
+48 22 622 95 96
+48 22 622 12 85
© 2016 Adwokat na Niemcy
Dr Jacek Franek