Gdy niemiecki kontrahent idzie do sądu...

Nasza firma zakupiła od niemieckiego producenta towar, który okazał się wadliwy, co więcej, zupełnie nieprzydatny do użytku. Natychmiast go zareklamowaliśmy i oświadczyliśmy, że za niego nie zapłacimy. Niemcy nie zaakceptowali naszej reklamacji i obstawali przy tym, że cenę sprzedaży uiścić musimy. My jednak ostatecznie odmówiliśmy zapłaty. Po pewnym czasie dostaliśmy od niemieckiego sądu pozew o zapłatę wraz z wezwaniem, abyśmy ustanowili niemieckiego adwokata i oświadczyli, czy zamierzamy „wdać się w spór”. Czy musimy reagować na to wezwanie?

Na takie wezwanie niemieckiego sądu trzeba koniecznie ! W przeciwnym wypadku narazimy się na niekorzystne i niestety nieodwracalne skutki prawne. Ale wszystko po kolei:

Po pierwsze należy ustanowić w sprawie adwokata, bowiem w Niemczech obowiązuje tzw. przymus adwokacki. Przymus ten polega na tym, że strona nie może występować przed sądem sama, lecz musi być reprezentowana przez adwokata. Przymus ten obowiązuje w większości spraw. Przymus adwokacki oznacza, że sąd bierze pod uwagę tylko i wyłącznie oświadczenia i pisma procesowe wystosowane przez adwokata. Natomiast oświadczenia i pisma procesowe wystosowywane osobiście przez stronę są nieskuteczne – to znaczy sąd traktuje je tak, jakby w ogóle nie zostały złożone. W związku z tym pierwszą czynnością, jakiej należy dokonać to ustanowić pełnomocnika procesowego – adwokata (zawód radcy prawnego w Niemczech nie istnieje).

Poprzez ustanowionego adwokata należy zawiadomić sąd, czy zamierzamy wdać w sprawie się w spór, tzn. czy zamierzamy się bronić przed zarzutami strony przeciwnej. Proszę pamiętać, że oświadczenie to może być złożone tylko przez adwokata. Oświadczenie złożone przez stronę osobiście będzie, jak przedstawiłem powyżej, nieskuteczne i sąd potraktuje je jako nie złożone. A konsekwencją braku zawiadomienia o zamiarze wdania się w spór jest w prawie niemieckim to, że sąd wydaje automatycznie wyrok zaoczny. Wyrok ten można wprawdzie zaskarżyć, ale jego ogromnym niebezpieczeństwem jest to, że, niezależnie od zaskarżenia tego wyroku, strona przeciwna może na jego podstawie prowadzić bez żadnych ograniczeń egzekucję komorniczą.

Podsumowując, jeśli nie zareagujemy na wezwanie sądu i nie złożymy za pośrednictwem adwokata zawiadomienia o zamiarze wdania się w spór, to sąd wyda wyrok zaoczny – a wtedy należy liczyć się z tym, że strona przeciwna złoży wniosek o egzekucję i do naszych drzwi zapuka komornik.

Jeśli potrzebujecie Państwo prawnika, który poprowadzi waszą sprawę w Niemczech, proszę skontaktować się ze mną:

Adwokat w Niemczech Dr Jacek Franek
Specjalista do spraw polsko-niemieckich
e-mail: jacek-franek@jacek-franek.com
tel. 22 622 95 96
faks 22 622 12 85

sekretariat@jacek-franek.com
jacek-franek@jacek-franek.com
+48 22 622 95 96
+48 22 622 12 85
+48 22 622 95 96
+48 22 622 12 85
© 2016 Adwokat na Niemcy
Dr Jacek Franek