Regulacje prawne w przedmiocie nazwy firmy na terytorium Niemiec

Zgodnie z prawem niemieckim firma przedsiębiorcy powinna dostatecznie odróżniać się od firm innych przedsiębiorców na konkretnym obszarze terytorialnym i w konkretnej branży. Ponadto firma nie powinna wprowadzać innych podmiotów w błąd co do tożsamości podmiotu, który się nią posługuje (w szczególności w odniesieniu do pochodzenia towarów i usług).

Ponadto istnieje orzecznictwo niemieckie, które stanowi, że w razie trans granicznej działalności zagranicznej firmy, polegającej na oferowaniu w Niemczech produktów lub usług, albo prowadzania tam reklamy, sądy niemieckie mogą zakazać firmie zagranicznej posługiwania się w Niemczech daną firmą, jeśli jej nazwa koliduje z firmą działającą na terenie Niemiec (MünchKommHGB vor § 17 Rn. 77 a. E.). A więc jeśli polska firma będzie oferowała w Niemczech swoje produkty lub usługi albo się tam reklamować, to w razie kolizji z niemiecka firmą o tej samej lub podobnej nazwie, sądy niemieckie mogą na wniosek tejże niemieckiej firmy zakazać polskiej firmie posługiwania się swoją nazwą na terytorium Niemiec – chyba że polska firma zasługuje na ochronę.

Osoba kontaktowa w sprawach prawa firm w Niemczech:

Adwokat w Niemczech Dr Jacek Franek
Specjalista do spraw polsko-niemieckich
e-mail: jacek-franek@jacek-franek.com
tel. 22 622 95 96
faks 22 622 12 85

sekretariat@jacek-franek.com
jacek-franek@jacek-franek.com
+48 22 622 95 96
+48 22 622 12 85
© 2016 Adwokat na Niemcy
Dr Jacek Franek